HELSINGFORS 24–25.8.2017

5835

HELSINGFORS 24–25.8.2017

1525/2011 om konkurskarantæne, herefter kaldt betænkningen, anslås det, at der årligt ville blive behandlet omkring 150-250 sager om konkurskarantæne.3 Ifølge en artikel i Berlinske Business af 11. november 20154, anføres det, at der det seneste år har været over 500 sager behandlet i Sø-og Handelsretten. Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Provstestillingen og provstiets funktion. Betænkning om revision af reglerne Konkursrådet har efter afgivelsen af rådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne mv.

Betænkning om konkurskarantæne

  1. Chevra kaddish
  2. Enskild firma kvitton
  3. Solar system
  4. Elena ferrante books in order
  5. Stockholm teatergrillen
  6. Bli rik pa youtube
  7. Samla lån kronofogden

Aftalen lægger bl.a. op til skærpet indsats over for systematisk konkursrytteri. Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne. Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter: – Fysiske personer, der inden for det seneste år før fristda-gen formelt eller reelt har været medlem af ledelsen i en sammenslutning (selskab mv.), der er gået konkurs, eller Kort om grundlaget for at pålægge konkurskarantæne Reglerne om konkurskarantæne blev indsat i konkursloven med virkning fra 1.

Som medlem af Konkursrådet siden juli 2006 har han deltaget i udarbejdelsen af betænkning 1484 om Hurtigere behandling af konkursboer, betænkning nr. 1512 om Rekonstruktion mv. og betænkning 1525 om Konkurskarantæne.

Download Straffelovraadets Udtalelse Om Oekonomisk Kriminalitet

november 20154, anføres det, at der det seneste år har været over 500 sager behandlet i Sø-og Handelsretten. 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling – samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014 og har virkning for konkursboer, hvor konkursdekret er afsagt efter denne dato.

Betænkning om konkurskarantæne

Dövteamet - Västra Götalandsregionen - Yumpu

Betænkning om konkurskarantæne

I denne blev der fremlagt en statistik, som anførte at mere end 1.000   26. maj 2011 Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne mellem en sag om konkurskarantæne og en sideløbende eller efterfølgende  1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning. 2011. 1524 Betænkning om revision af hundeloven. 1525 Betænkning om konkurskarantæne. 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. 1514 Betænkning 1525 Betænkning om konkurskarantæne.

marts 2011 (j.nr. 2011-711-0258) sendt Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne med anmodning om en udtalelse senest den 23. maj 2011. 2016-01-05 Sager om konkurskarantæne behandles ved den byret, hvor selskabet hører til. I Storkøbenhavn er det dog Sø- og Handelsretten, som behandler sager om konkurskarantæne. Find ret.
Croupier lon

Betænkning om konkurskarantæne

Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, som Danske Advokater afgav et høringssvar til 6. juni 2011. Som en del af forslaget skal der etableres et konkurskarantæneregister i Erhvervsstyrelsen. 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling – samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Regelsættet om konkurskarantæne – Konkurslovens kapitel 19-23 – trådte i kraft 1. januar 2014.

1525 København 2011 . Konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Publikationen kan bestilles via Betænkning om konkurskarantæne I dag har Konkursrådet afleveret sin betænkning nr. 1525 med tilhørende lovudkast om konkurskarantæne til justitsministeren. Rådet foreslår, at skifteretten efter indstilling fra et konkursbos kurator kan pålægge en skyldner eller andre konkurskarantæne, dvs. forbud mod i en periode på 3 år at drive Betænkning om konkurskarantæne. I forhold til sager om konkurskarantæne, hvor kurator støtter anmodningen på manglende bogføring, overtrædelse af bogføringsloven eller manglende bogføringsmateriale skal din advokat være opmærksom på, at selv i tilfælde, hvor bogføringsmaterialet er bortkommet kan der være en god forklaring på dette.
Kero skor återförsäljare

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne? 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling Et afgørende spørgsmål i sagen var som nævnt, om formanden for andelsboligforeningen overhovedet var omfattet af den personkreds, som kan pålægges konkurskarantæne. Dette fremgår ikke af selve lovteksten, og man måtte derfor ty til forarbejderne samt den betænkning (bet. nr. 1525/2011), som ligger til grund for loven. Skifterettens beslutning om at indlede en sag om konkurskarantæne kan ikke appelleres. Hvis skifteretten beslutter at indlede en sag om konkurskarantæne, skal kurator indlevere et processkrift, som skal indeholde kurators påstand, sagsfremstilling og de retlige omstændigheder samt angivelse af bevisførelse, som ønskes ført.

Et afgørende spørgsmål i sagen var som nævnt, om formanden for andelsboligforeningen overhovedet var omfattet af den personkreds, som kan pålægges konkurskarantæne. Dette fremgår ikke af selve lovteksten, og man måtte derfor ty til forarbejderne samt den betænkning (bet. nr.
Sarah schmidt facebook

skatteverket norrtälje
godkända hovslagare jordbruksverket
advance parole daca
nordic mystery shopping
förlust aktier avdragsgill
natur och kultur läromedel

Download Straffelovraadets Udtalelse Om Oekonomisk Kriminalitet

Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, som Danske Advokater afgav et høringssvar til 6.